Banner
Tìm kiếm
Báo giá Tủ Rack, Tủ Mạng 6U 10U 12U 15U 20U 27U 32U 36U 42U
BÁO GIÁ TỦ RACK TỦ MẠNG F-CLASS: 6u 10u 12u 15u 20u 27u 32u 36u 42u 45u mới nhất

 

 

BẢNG GIÁ TỦ RACK, TỦ MẠNG – FAMRACK– Phụ kiện

Chi tiết sản phẩm xin xem tại : www.fam.vn 

https://sites.google.com/site/tumangturack10u20u32u42u/

(Báo giá có hiệu lực từ ngày 1.03.2019)

                  Công ty www.FAM.vn chúng tôi đang trực tiếp sản xuất và phân phối các loại tủ Rack, tủ mạng theo chuẩn 19 inch và 21 inch. Tất cả các sản phẩm tủ Rack đều được bảo hành chính hãng, tiêu chuẩn ISO, đáp ứng chuẩn theo các thông lệ Quốc tế.

 

BẢNG GIÁ THAM KHẢO TỦ RACK CHUẨN 19 INCH


I – Tủ mạng Famrack loại TREO TƯỜNG

 

1.1/ Tủ Camera 2U-D400 Wallmount – F 2U-400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 2U-D400

·         Kích thước : (HxWxD) H150xW400xD380 mm, có khóa

·         Kết cấu : treo tường , mở nắp trên ,Sơn tĩnh điện màu trắng xám , có cửa dạng mica để quan sát thiết bị bên trong , dùng trong lắp đặt camera.

Giá: 390,000 VNĐ+

 

1.2/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 6U-D400 Wallmount - FAMRACK F- Class 6U-D400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 6U-D400        CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H320xW550xD400 mm, 01 cửa có khóa , hai thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu: treo tường, có 01 quạt làm mát, 03 ổ điện đa năng.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 700,000 VNĐ+

 

1.3/ Tủ mạng, Tủ Rack , Rack Cabinet 6U-D600 Wallmount -  FAMRACK F- Class 6U-D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 6U-D600        CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H320xW550xD600 mm, 01 cửa có khóa , hai thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu: treo tường, có 01 quạt làm mát, 03 ổ điện đa năng.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 900,000 VNĐ+

 

1.4/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 8U-D400 Wallmount - FAMRACK F- Class 8U-D400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 8U-D400        CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H410xW550xD400 mm, 01 cửa có khóa , hai thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu: treo tường, có 01 quạt làm mát, 03 ổ điện đa năng.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 900,000 VNĐ+

           

 

II – Tủ mạng Famrack 10U

2.1/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 10U-D400 Tower/Wallmount - FAMRACK F-Class 10U-D400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U-D400     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H560xW550xD400 mm, 02 cửa có khóa, hai thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu: treo tường, có 01 quạt làm mát, PDU nguồn 03 ổ điện đa năng.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 900,000 VNĐ+

 

2.2/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 10U-D500 Tower - FAMRACK F-Class 10U-D500

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U-D500    CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H560xW550xD500 mm, 02 cửa có khóa, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 950,000 VNĐ+

 

2.3/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 10U-D600 Tower - FAMRACK F- Class 10U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U-D600   CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H560xW550xD600 mm, 02 cửa có khóa, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám), cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 1,100,000 VNĐ+

 

2.4/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 10U-D700 Tower - FAMRACK F-Class 10U- D700

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U-D700  CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H560xW550xD700 mm, 02 cửa có khóa, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%

Giá: 1,200,000 VNĐ+

 

 

III – Tủ mạng Famrack 12U

3.1/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 12U-D400 Tower/Wallmount - FAMRACK F-Class 12U- D400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U-D400     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H690xW580xD400 mm, 02 cửa có khóa, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 1,150,000 VNĐ+

 

3.2/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 12U-D500 Tower - FAMRACK F – Class 12U- D500

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U-D500     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H690xW580xD500 mm, 02 cửa có khóa, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 1,200,000 VNĐ+

 

3.3/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 12U-D600 Tower - FAMRACK F-Class 12U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U-D600      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H690xW580xD600 mm, 02 cửa có khóa, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 1,300,000 VNĐ+

 

3.4/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 12U-D700 Tower - FAMRACK F-Class 12U-D700

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U-D700     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước : (HxWxD) H690xW580xD700 mm, 02 cửa có khóa, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%

Giá: 1,400,000 VNĐ+

 

 

IV – Tủ mạng Famrack 15U

4.1/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 15U-D400 Tower/Wallmount - FAMRACK F-Class 15U- D400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 15U-D400        CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H830xW600xD400 mm, 02 cửa có khóa, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 1,450,000 VNĐ +

 

4.2/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 15U-D600 Tower -  FAMRACK F-Class 15U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 15U-D600        CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H830xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 1,700,000 VNĐ +

 

4.3/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 15U-D800 Tower -  FAMRACK F-Class 15U- D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 15U-D800       CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H830xW600xD800 mm, 02 cửa có khóa, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám), cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 1,900,000 VNĐ +

 

4.4/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 15U-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 15U-D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 15U-D1000      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H830xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 2.350,000 VNĐ +

 

 

V – Tủ mạng Famrack 20U

5.1/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 20U-D600 Tower -  FAMRACK F-Class 20U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 20U-D600     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1050xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 01 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 2,500,000 VNĐ +

 

5.2/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 20U-D800 Tower - FAMRACK F-Class 20U- D800.

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 20U-D800           CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1050xW600xD800 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 2,700,000 VNĐ +

 

5.3/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 20U-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 20U-D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 20U-D1000       CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1050xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 2,900,000 VNĐ +

 

 

VI – Tủ mạng Famrack 27U

6.1/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack Cabinet 27U-D600 Tower - FAMRACK F-Class 27U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 27U-D600    CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1420xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 02 quạt làm mát, PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 3,050,000 VNĐ +

 

6.2/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 27U-D800 Tower - FAMRACK F-Class 27U- D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 27U-D800      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1420xW600xD800mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 3,250,000 VNĐ+

 

6.3/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 27U-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 27U- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 27U- D1000     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1420xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát, PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 3,450,000 VNĐ+

 

 

VII – Tủ mạng Famrack 32U

7.1/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 32U-D600 Tower - FAMRACK F-Class 32U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 32U-D600       CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1650xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám), cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 3,550,000 VNĐ+

 

7.2/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 32U-D800 Tower - FAMRACK F-Class 32U-D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 32U-D800      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1650xW600xD800 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám), cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 3,750,000 VNĐ+

 

7.3/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 32U-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 32U- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 32U-D1000    CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1650xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát, PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám), cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 3,950,000 VNĐ+

 

7.4/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 32U-D1200 Tower - FAMRACK F-Class 32U- D1200

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 32U-D1200    CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1650xW600xD1200 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát, PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 4,650,000 VNĐ+

 

 

VIII – Tủ mạng Famrack 36U

8.1/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 36U-D600 Tower - FAMRACK F-Class 36U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 36U-D600         CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1830xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 3,900,000 VNĐ+

 

8.2/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 36U-D800 Tower - FAMRACK F-Class 36U- D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 36U-D800     CHUẨN RACK 19 INCH                                                                                                                                

·         Kích thước: (HxWxD) H1830xW600xD800mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 4,150,000 VNĐ+

 

8.3/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 36U-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 36U- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 36U-D1000     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1830xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 4,450,000 VNĐ+

 

8.4/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 36U-800-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 36U-800- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 36U-800-D1000     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H1830xW800xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 5.100,000 VNĐ+

 

 

IX – Tủ mạng Famrack 42U

9.1/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 42U-D600 Tower - FAMRACK F-Class 42U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U-D600      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2100xW600xD600mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 4,350,000 VNĐ+

 

9.2/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 42U-D800 Tower - FAMRACK F-Class 42U- D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U-D800     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2100xW600xD800 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 4,550,000 VNĐ+

 

9.3/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 42U-D1000 Tower - FAMRACK F- Class 42U- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U-D1000      CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2100xW600xD1000mm, 02 cửa có khóa, bốn cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)

Giá: 4,750,000 VNĐ+

9.4/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 42U-D1200 Tower - FAMRACK F-Class 42U - D1200

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U-D1200     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2100xW600xD1200 mm, 02 cửa có khóa, bốn cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%.

Giá: 5,400,000 VNĐ+

 

9.5/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 42U-800-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 42U-800- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U- 800 - D1000     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2100xW800xD1000 mm, 02 cửa có khóa, bốn cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%.

Giá: 5,700,000 VNĐ+

 

9.6/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 42U- 800 -D1200 Tower - FAMRACK F-Class 42U-800- D1200

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U- 800 - D1200     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2100xW800xD1200 mm, 02 cửa có khóa, bốn cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%.

Giá: 6,050,000 VNĐ+

 

 

X– Tủ mạng Famrack 45U

10.1/ Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 45U-D600 Tower - FAMRACK F-Class 45U- D600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 45U-D600     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, bốn cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%.

Giá: 4,650,000 VNĐ+

 

10.2/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 45U-D800 Tower - FAMRACK F-Class 45U-D800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 45U-D800     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD800 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80% .

Giá: 4,850,000 vnđ+

 

10.3/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 45U-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 45U- D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 45U-D1000     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng ,

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%.

Giá: 5,300,000 vnđ+

 

10.4/Tủ mạng, Tủ Rack, Rack cabinet 45U-800-D1000 Tower - FAMRACK F-Class 45U-800-D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 45U-D1000     CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước: (HxWxD) H2235xW600xD1000 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU nguồn 06 ổ điện đa năng ,

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%.

Giá: 5,300,000 vnđ+

 

XI– Phụ kiện Tủ mạng Famrack

11.1/ Khay cố định của Tủ rack       KCD FAMRACK

·         Mã sản phẩm : FAMRACK KCD                  CHUẨN RACK 19’

·         Thông tin sản phẩm : Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , có phụ kiện đi kèm , bắt cố định trong tủ , dùng chung cho các loại tủ có chiều cao khác nhau, chịu tải trọng 50 kg , có khe thoáng, CHUẨN RACK 19 INCH.

·         Có các mã sản phẩm : KCD 400 dùng cho tủ rack sâu 400 - KCD600 dùng cho tủ racsk sâu 500/ 600 mm - KCD800 dùng cho tủ rack sâu 800 mm - KCD1000 dùng cho tủ racsk sâu 1000 mm -  KCD1200 dùng cho tủ racsk sâu 1200 mm

Gía : 150.000 Vnd + / 170.000 Vnd + / 190.000 Vnd +/ 210.000 Vndd + / 250.000 Vnd+

 

11.2/ Khay Trượt của Tủ rack                                              KT FAMRACK     

·         Mã sản phẩm : FAMRACK KT                     CHUẨN RACK 19’

·         Thông tin sản phẩm : Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , có phụ kiện đi kèm , bắt cố định trong tủ và có khả năng dịch chuyển dọc, dùng chung cho các loại tủ có chiều cao khác nhau, chịu tải trọng 10 kg, có khe thoáng, CHUẨN RACK 19 INCH

·         Có các mã sản phẩm : KT600 dùng cho tủ racsk sâu 500/ 600 mm - KT800 dùng cho tủ rack sâu 800 mm -  KT1000 dùng cho tủ racsk sâu 1000 mm - KT1200 dùng cho tủ racsk sâu 1200 mm

Gía : 270.000 Vnd + / 290.000 Vnd + / 310.000 Vnd +/ 360.000 Vnd+

 

11.3/ Thanh quản lý nguồn PDU của Tủ rack        PDU FAMRACK

·         Mã sản phẩm : FAMRACK PDU                  CHUẨN RACK 19’

·         Thông tin sản phẩm : Sơn tĩnh điện màu đen , vỏ sắt, có phụ kiện đi kèm , bắt cố định trong tủ theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang ( rack 19 ), dùng chung cho các loại tủ có chiều cao khác nhau, Điện áp sử dụng 220-250V AC, công suất 3000 VA , có thể là 3 / 6/12/24 ổ cắm đa năng

·         Có các mã sản phẩm : PDU 3 gồm 3 ổ cắm nguồn đa năng , lắp dọc tủ -  PDU 6 gồm 6 ổ cắm nguồn đa năng , lắp dọc tủ -  PDU 6R gồm 6 ổ cắm nguồn đa năng , lắp ngang tủ , rack 19 inch -  PDU 12 gồm 12 ổ cắm nguồn đa năng , lắp dọc tủ

Gía : 100.000 Vnd + / 200.000 Vnd + /290.000 Vnd + / 500.000 Vnd+        

 

11.3/ Thanh quản lý cable ngang của Tủ rack        QLCN FAMRACK

·         Mã sản phẩm : FAMRACK QLCN               CHUẨN RACK 19’

·         Thông tin sản phẩm: Sơn tĩnh điện màu đen, vỏ sắt, có phụ kiện đi kèm, bắt cố định trong tủ theo chiều ngang (rack 19), dùng chung cho các loại tủ có chiều cao khác nhau. Chuẩn 1U , có nắp đậy , dùng để đựng dây mạng

Gía : 200.000 Vnđ+

 

11.4/ Thanh quản lý cable dọc của Tủ rack 42U    QLCD 42U FAMRACK

·         Mã sản phẩm : FAMRACK QLCD 42U                   CHUẨN RACK 19’

·         Thông tin sản phẩm: Sơn tĩnh điện màu đen, vỏ sắt, có phụ kiện đi kèm, bắt cố định trong tủ theo chiều dọc, dùng cho các loại tủ 42U. Chuẩn hộp chữ nhật , có nắp đậy , dùng để đựng dây mạng

Gía : 500.000 Vnđ+

 

11.5/ Bộ ốc vít chuẩn M6 Tủ rack    M6 FAMRACK

·         Mã sản phẩm : FAMRACK M6                     CHUẨN RACK

·         Thông tin sản phẩm : Bộ Ốc + Vít chuẩn M6 , có móc cài ốc , mạ tĩnh điện , dùng để bắt thiết bị mạng chuẩn rack vào thanh tiêu chuẩn trong tủ rack

Gía: 4.000 Vnđ+

 

 

XI - TỦ MẠNG FAMRACK OPENRACK

 

11.1/Tủ mạng, Tủ Rack, OPEN RACK Tower -   FAMRACK F-Class FO27U - SINGLE

·         Mã sản phẩm: FAMRACK  OPEN RACK 27U  -  CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước:  cao 1400 mm , hai thanh tiêu chuẩn

·         Kết cấu: Bắt cố định xuống sàn nhà, thanh đế bắt sàn, có gá trên.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) ,

Giá: 1.300,000 vnđ+

 

11.2/Tủ mạng, Tủ Rack, OPEN RACK Tower - FAMRACK F-Class FO42U - SINGLE

·         Mã sản phẩm: FAMRACK  OPEN RACK 42U  - CHUẨN RACK 19 INCH

·         Kích thước:  cao 2000 mm , hai thanh tiêu chuẩn

·         Kết cấu: Bắt cố định xuống sàn nhà, thanh đế bắt sàn, có gá trên.

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) ,

Giá: 1.500,000 vnđ+

 

CÁC VẬT TƯ CƠ KHÍ CÓ THỂ CUNG CẤP KÈM THEO DỰ ÁN

·        Phụ kiện tủ mạng, tủ rack: quạt làm mát, khóa tủ, bánh xe , chốt hãm …

·        Tủ chuyên dụng theo yêu cầu: tủ mạng ngoài trời, tủ điện, tủ điện âm tường ..

·        Máng cable, thang cable, vật tư phụ thi công ..

·        Cable mạng LAN, Cable Camera .. các hãng AMP , AMTAKO , CADIVI , LS VINA..

·        Dây điện , cable điện lực các hãng CADIVI – CADISUN – LS VINA…

·        Thiết bị mạng ( wifi – switch – swich PoE .. ) của các hãng CISCO – TPLINK – IPCOM- PLANET- UBIQUITI …

Giá chưa bao gồm thuế VAT

·         GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH VÀ RA CÁC BẾN XE LIÊN TỈNH.

·         CÓ ƯU ĐÃI RIÊNG CHO CÁC DỰ ÁN LỚN.

·         GIAO HÀNG TRONG NGÀY VỚI CÁC ĐƠN HÀNG ĐƠN RIÊNG LẺ.

·         HÀNG HÓA ĐỦ GIẤY TỜ THƯƠNG HIỆU, CQ (CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :                                        WWW.FAM.VN

     Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Thương Mại Quốc Tế FAM

     Mã số thuế : 0101635983                                   Thành lập ngày 1 tháng 04 năm 2005

      Địa Chỉ: Số 57, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa , Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

HOTLINE: 083.868.3388 – 0243.513.0767

EMAIL  :  FAM6699@GMAIL.COM                                SKYPE : PHUCFAM

ZALO/TEL : 083.868.3388                                                    ZALO /TEL : 090.291.9989

ZALO/TEL: 083.818.5555                                                   ZALO/TEL : 0834.111.555

 

 

 

 

Gửi qua mail Bản in