Banner
Tìm kiếm
Báo giá Điện thoại IP Yealink
Báo giá Điện thoại ip Yealink sip-t19p, t21p, t23g, t27g, t29g, t40p, t42g, t46g, t48g, t49g, t41s, t42s, t46s, t48s, w60p, w56h, w53p. w53h, t49g, t58a, t58v, cp960, cpw90, cpe90, cp920, vc800, vc500, vc200

 

BẢNG GIÁ ĐIỆN THOẠI IP HÃNG YEALINK

Chi tiết sản phẩm xem tại http://fam.vn/vn/Thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-voip-p2056

( Báo giá có hiệu lực bắt đầu từ tháng 04/2019 )

 

Gửi qua mail Bản in